Träffyta för direktlänk till innehåll

Tvättmedelskapslar

Färdigdoserade kapslar med tvättmedel som innehåller högre halt tensider än vanligt flytande tvättmedel, ofta också under högt tryck, och innebär därför större risk om barn smakar på dem eller om någon får stänk i ögonen. 

Om ett barn biter i en kapsel kan det ge symtom som illamående, kräkningar, hosta och medvetandepåverkan.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Skölj ur munnen.
  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur