Träffyta för direktlänk till innehåll

Trolldeg

Innehåller ofta hög halt natriumklorid (koksalt). Tidiga symtom är stark törst, kräkningar, diarré. Alun kan också ingå, men i ofarlig mängd.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation vid symtom, eller om mer än en matsked förtärts.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare