Träffyta för direktlänk till innehåll

Träimpregneringsmedel

Riskabel produktgrupp som kan innehålla flera olika giftiga och/eller kraftigt irriterande ämnen, dock ofta i låga halter. Petroleumprodukter kan ingå som lösningsmedel.

Hudkontakt med ej torkat, impregnerat trä kan ge hudirritation och brännskada, speciellt vid solbestrålning.

Att slicka eller gnaga lite på torkat impregnerat trä är så gott som alltid ofarligt.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Tvätta noggrant med tvål och vatten.
  • Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.
  • Eventuell brännskada ska behandlas av läkare.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare