Träffyta för direktlänk till innehåll

Tjära

Stenkolstjära och trätjära är giftigt och kan vara frätande. De består av många olika organiska ämnen, men innehållet och därmed risken varierar. Kan även ge hudirritation och brännskada, speciellt vid solbestrålning.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Skölj ur munnen.
  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Tvätta noggrant med tvål och vatten.
  • Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.
  • Eventuell brännskada ska behandlas av läkare.

Vid inandning

  • Frisk luft.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare