Träffyta för direktlänk till innehåll

Tensider

Anjon- resp. nonjontensider är irriterande för slemhinnor, men är inte giftiga på annat sätt. De kan ge sveda i mun och svalg, samt illamående och kräkningar vid nedsväljning. Får man i sig stora mängder kan de skumma, då är det stor risk att man drar ner skummet i luftvägarna. Ingår bl.a. i handdiskmedel, duschtvål, hårschampo, skumbad, såpbubblor, WC-hygienblock.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation vid symtom eller vid förtäring av större mängd (t.ex. flera klunkar av en flytande produkt).

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare