Träffyta för direktlänk till innehåll

Stavbatterier

Stavbatterier kan innehålla frätande ämnen. Om batteriet fastnar vid nedsväljning kan mycket allvarliga skador uppstå.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Om barnet har svalt ett batteri, ring genast Giftinformation.
  • Om barnet har sugit eller slickat på ett trasigt eller läckande batteri, skölj ur munnen och ge lite att dricka. Ring Giftinformation vid symtom som kräkningar eller smärtor i mun och svalg.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
  • Uppsök sjukhus/läkare.
  • Skölj även under transporten.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Vid kvarstående besvär ring Giftinformation.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare