Råttgift

De flesta råttgift innehåller ämnen som orsakar blödningar. Symtomen är fördröjda och uppkommer först efter ett dygn eller mer. Långtidsverkande råttgift, så kallade superwarfariner (t.ex. bromadiolon och difenakum) innebär störst förgiftningsrisk.

Alfakloralos är en ny typ av musgift som kan orsaka bl.a. medvetandepåverkan och kramper. Symtomen kommer snabbt.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Vid inandning

  • Frisk luft.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur