Träffyta för direktlänk till innehåll

Pepparmyntolja

Eterisk olja med hög halt mentol. Kan ge bl.a. medvetandepåverkan och kramper om ett barn får i sig mer än en klunk. Förväxlas ibland med D-droppar, råkar man ge barnet 5 droppar pepparmyntsolja innebär det ingen risk för medvetandepåverkan eller kramper men kan ge irritation i mun och svalg samt övergående andningsbesvär hos spädbarn.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Till sjukhus vid andningspåverkan eller förtäring av mer än en klunk.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare