Träffyta för direktlänk till innehåll

Möbelpolish

Ofta ingår petroleumprodukter. Lättflytande produkter innebär stor risk, (speciellt för barn), då de lätt kan glida ner i luftvägarna och ge kraftig hosta och andnöd, och i allvarliga fall kemisk lunginflammation.

Vaxartade produkter kan innebära risk för t.ex. magbesvär och i sällsynta fall medvetandepåverkan.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Framkalla inte kräkning.
  • Till sjukhus om hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet uppkommer inom 4 timmar.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.
  • Om barnet är opåverkat: ge lite grädde, gräddglass eller kex med smör, om det finns tillgängligt.

 

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Vid kvarstående besvär ring Giftinformation.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare