Träffyta för direktlänk till innehåll

Magnet

Det är ingen risk för akut förgifting vid nedsväljning av en magnet. Större och vassa magneter kan fastna i matstrupen, framför allt hos små barn.

Om någon råkar svälja flera magneter ökar risken för att de fastnar och orsakar skador eftersom de kan häfta vid varandra.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation om barnet råkat svälja ner en magnet.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare