Träffyta för direktlänk till innehåll

Kvicksilver

Metalliskt kvicksilver från äldre febertermometrar är ofarligt att svälja ner eftersom det passerar magtarmkanalen oförändrat.

Mängden metalliskt kvicksilver i lågenergilampor och lysrör är mycket liten och innebär därför ingen akut förgiftningsrisk om de går sönder. Längre tids inandning av kvicksilverånga kan innebära viss risk. Utspillt kvicksilver från termometrar och dylikt bör därför så snart som möjligt samlas upp och lämnas in på miljöstation. Kortvarig inandning under tiden man samlar upp utspillt kvicksilver innebär inte risk för förgiftning.

Andra former av kvicksilver (t.ex. kvicksilversalter) är mycket giftiga, men dessa förekommer normalt inte i hemmiljö.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare