Träffyta för direktlänk till innehåll

Klorhexidin

Ingår i vissa desinfektionsmedel. Utspädda lösningar som t.ex. munsköljvätskor och sårtvätt är relativt ofarliga. Starkare lösningar är mer riskabla, dessa används bland annat som hudtvättmedel inför operationer. Vissa produkter kan även innehålla hög halt etanol.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken vid symtom.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare