Träffyta för direktlänk till innehåll

Kamfer

Ingår t.ex. i vissa liniment och muskelsalvor.

Innebär stor förgiftningsrisk, framför allt vid förtäring, men även viss risk t.ex. om småbarn får stora mängder på stora hudytor. Kan ge kramper och medvetslöshet.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Skölj munnen med vatten.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Vid inandning

  • Frisk luft.
  • Till sjukhus vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare