Träffyta för direktlänk till innehåll

Kalk osläckt

Kan ingå i cement, murbruk och annat byggmaterial.

Starkt frätande, speciellt vid ögonstänk.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck.
  • Framkalla inte kräkning.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
  • Uppsök sjukhus/läkare.
  • Skölj även under transporten.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola omedelbart med mycket vatten.
  • Frätskada ska behandlas av läkare.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare