Träffyta för direktlänk till innehåll

Hushållsprodukter med väteperoxid

För starkare lösningar >6 %, se Väteperoxid

Hushållsprodukter med låg halt väteperoxid (<6%) är irriterande men relativt ofarliga om ett barn smakar på en liten mängd (någon klunk). Kan ingå t.ex. i hårblekningsmedel, kontaktlinsprodukter, sårvårdsprodukter och rengöringsmedel.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten om mer än en klunk förtärts.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare