Träffyta för direktlänk till innehåll

Handsprit

Handdesinfektion eller alkogel innehåller vanligen hög halt etanol eller isopropanol. Det förekommer små flaskor med bilder på frukter, dessa kan locka småbarn att smaka. Den starka smaken gör att barn dock sällan får i sig en farlig mängd. Ibland kan alkogelen spruta upp t.ex. i ögonen om öppningen på pumpflaskan är delvis igentäppt av torkad gel. 

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ge lite dryck.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.
  • Till sjukhus vid berusningssymtom eller vid förtäring av mer än en klunk (räknat som ren etanol).

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare