Träffyta för direktlänk till innehåll

Etylenglykol

Etylenglykol är mycket giftigt att få i sig. Ger bl.a. medvetandepåverkan, kramper, hjärn- och njurskador. Symtomen kan vara fördröjda.

Används t.ex. i bromsvätskor och som antifrysmedel i kylarvätskor för bilar samt i värmeväxlingssystem.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Till sjukhus.
  • Ring Giftinformation.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten.

Vid inandning

  • Frisk luft.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare