Träffyta för direktlänk till innehåll

Cigarettändargas

Innehåller normalt gasol som består av butan och propan. Gasen kan ge symtom som yrsel, huvudvärk, slöhet och vid höga halter medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Intensiv inandning (sniffning) kan innebära livsfara.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått stänk i ögat

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Vid inandning

  • Frisk luft, vila.
  • Ring Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare