Träffyta för direktlänk till innehåll

Brandsläckare

Det finns flera olika typer av brandsläckare som innebär olika risker.

Pulversläckare är den vanligaste typen i hemmet. Pulvret är ofta irriterande och intensiv inandning av pulver eller kraftig stråle mot ögat från pulversläckare kan innebära risk.

Brandsläckare med vatten kan innehålla frysskyddsmedel som t.ex. etylenglykol eller kalciumklorid som kan vara farligt att få i sig eller på sig.

Kolsyresläckare kan ge köldskada och syrebrist.

Skumsläckare innehåller irriterande tensider och ibland glykoler.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Vid inandning

  • Till sjukhus vid kraftig hosta eller andningssvårigheter.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare