Träffyta för direktlänk till innehåll

Båtbottenfärger

Produkter som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig fast på båtskrov kan innehålla olika aktiva ämnen, t.ex. svårlösliga metallföreningar av koppar eller tenn. Lösningsmedlen kan vara petroleumprodukter.

Båtbottenfärger kan utgöra risk för förgiftning om någon smakar på dem. Inandning t.ex. vid slipning av färg, kan också innebära risk.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Om någon fått stänk i ögat

  • Skölj med vatten under minst 15 minuter.
  • Vid kvarstående symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått stänk på huden

  • Spola med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten.
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Vid inandning

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare