Träffyta för direktlänk till innehåll

Barnsalvor

I regel ofarliga.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

  • Ring Giftinformation och kontrollera risken med produkten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare