Träffyta för direktlänk till innehåll

Saffran

Kan innebära förgiftningsrisk i koncentrerad form (till exempel vid förtäring direkt ur förpackningen).

Symtom Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). I allvarliga fall eventuellt även andra symtom.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på saffran

  • Ge lite dryck.
  • Ring och kontrollera risken hos Giftinformation vid symtom, eller om mer än ett halvt paket förtärts (> 0.25 g).

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare