Träffyta för direktlänk till innehåll

Bittermandel

Prunus dulcis v. amara

Innehåller amygdalin som kan utveckla cyanväte efter förtäring. Den inre kärnan i aprikos, persika, plommon, körsbär m.fl. innehåller också amygdalin.

Allvarliga förgiftningar är ovanliga. Risken att förgiftas av bittermandlar vid t.ex. feldosering i bakverk som upphettats i ugn är mycket liten, då det giftiga ämnet förångas i ugnsvärmen.

Symtom: Magbesvär (t.ex. ont i magen, illamående, kräkningar och diarré). Vid förtäring av stor mängd eventuellt även andra symtom.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på bittermandlar

  • Om mer än ett par mandlar förtärts, ge medicinskt kol och ring Giftinformation och kontrollera risken.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare