Träffyta för direktlänk till innehåll

Xylitol - Hund

Xylitol (björksocker) är en socker-alkohol som bland annat används som sötningsmedel. Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och sugtabletter, i vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt i tandkrämer.

Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar har också fått leverpåverkan. Risken varierar med hundens vikt, intagen mängd, samt halten xylitol i produkten. Därför är det svårt att ange någon generell gräns för hur mycket en hund kan få i sig innan det blir farligt.

Symtom: Kommer vanligen inom en timme, men kan dröja betydligt längre. Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvarliga fall även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat. Mindre än 0,5 g xylitol per kg kroppsvikt ger vanligen ingen förgiftning. För en 10 kg:s hund motsvarar detta till exempel cirka 15 fluortuggummin. I sockerfritt godis kan halten xylitol vara betydligt högre och då kan redan 2-4 tuggummin eller sugtabletter innebära förgiftningsrisk!

Åtgärd: Ge hunden vanlig föda (kolhydratrik) för att förebygga blodsockerfall. Om hunden får symtom eller fått i sig en större mängd xylitol, kontakta genast veterinär eller djursjukhus.