Träffyta för direktlänk till innehåll

Alger - Husdjur

Allmänt

Blågröna alger eller så kallade giftalger är encelliga mikroorganismer som finns framför allt i sött och bräckt vatten. Under vissa klimatförhållanden som värme, lugnt vatten och god tillgång till näringsämnen kan det bli masstillväxt som man brukar kalla för algblomning. Färgen varierar och det går inte att med ögat avgöra om en algblomning utgör en hälsorisk.

Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av blågröna alger riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt. Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk.

Symtom: Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma inom några timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage och tarm tillstöta. Förlamningar och kramper kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen kan dröja något dygn. Dödsfall bland djur förekommer.

Åtgärd: Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Kontakta veterinär eller djursjukhus om din hund inte mår bra efter att ha badat i algbemängt vatten.

 

Utbredning

På länsstyrelsens webbsidor finns aktuell information om algernas utbredning i Östersjön, Bottniska viken samt Västerhavet - se länkarna.

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida hittar du den senaste informationen om badvattnet vid de badplatser som finns i din kommun. Du kan också kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.