Träffyta för direktlänk till innehåll

Larver

Hårig brun-orange larv

Gräsulvslarv

Giftinformationscentralen

I Sverige finns några arter av fjärilar där de håriga larverna kan orsaka besvär hos människa, framför allt när barn leker med dem.

Gräsulven (Macrothylacia rubi) har långa hår som står i förbindelse med giftproducerande minikörtlar. Den är vanlig i större delen av Sverige.

Tallprocessionsspinnare (Thaumetopoea pinivora) och ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea processionea) kan avge mikroskopiska sylvassa hår. De är sällsynt förekommande i södra Sverige, framför allt på Gotland.

Björkspinnare (Eriogaster lanestris) finns i stort sett i hela Sverige och har hår som kan vara irriterande på huden.

Symtom

Vid kontakt med larverna kan deras hår tränga in i hud och slemhinnor, där de framkallar lokal inflammation. Vanligast är en stickande känsla samt rodnad, svullnad och ibland blåsor på exponerade områden. Detta kan utvecklas inom några timmar och kan kvarstå i någon dag eller upp till en vecka.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Vid hudkontakt

  • Ta av förorenade kläder, ringar och klockor.
  • Skölj med rikliga mängder vatten. Torka med hårtork, ej handduk. Undvik att klia och gnugga på drabbat område.
  • Avlägsna hårstrån med hjälp av pincett och förstoringsglas. Man kan också försöka ta bort håren försiktigt med t.ex. tejp.
  • Besvären kan lindras med t ex kortisonsalva/kräm.
  • Vid mycket kraftiga eller långvariga besvär kan det bli aktuellt att uppsöka läkare

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare