Träffyta för direktlänk till innehåll

Huggormsbett

Ihopringlad huggorm.

© Matton Collection/Johnér

Årligen vårdas cirka 250-300 personer på sjukhus till följd av huggormsbett och av dem får 20-30% måttliga till allvarliga symtom. Reaktionen efter huggormsbett varierar dock kraftigt beroende på mängd injicerat gift. I 25-30% av fallen uteblir symtom, vilket beror på att inget gift sprutats in. 

Symtom

Vanligen ser man två små bettmärken med 6-9 mm mellanrum. Om en huggorm injicerar gift medför det i de flesta fall smärta och senare en blåaktig svullnad kring bettstället.I allvarliga fall kan man redan tidigt bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående och kräkningar, diarré, buksmärtor, andningssvårigheter, blodtrycksfall, hjärtpåverkan och sänkt medvetandegrad. Svullnaden och missfärgningen kan spridas och omfatta hela den bitna kroppsdelen och också delar av bålen. I regel klingar svullnaden av inom ett par veckor men kvarstående eller återkommande besvär kan förekomma.

Tänk på

  • att lämpliga skor eller stövlar kan skydda mot ormbett. De flesta blir bitna i foten eller ankeln.
  • att aldrig plocka upp ormar.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon blivit biten

  • Lugna den bitne, som kan vara rädd och orolig.
  • Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla, helst i högläge.
  • Lämna bettstället helt i fred.
  • Ring läkare eller Giftinformationscentralen för råd.
  • Alla som blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus.
  • Vid snabbt insättande allmänpåverkan ring 112 för ambulans.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur