Fjärsing

En fjärsing simmar nära havsbotten.

Fjärsing (Trachinus draco)

© Biopix IN Nielsen

Fjärsingen är vanlig längs västkusten men förekommer också i södra Östersjön. Den lever under sommartid på grunt vatten ofta nerbäddad i bottensanden. Fjärsingen har gifttaggar som sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Giftinjektionen utlöses automatiskt i försvarssyfte vid beröring av fisken. Därefter fylls aktuell gifttagg omedelbart på igen. Även döda fiskar har gift i taggarna. Olyckstillbud inträffar oftast i samband med att fisken avlägsnas ur nät men det händer också att badande råkar trampa på fisken. 

Symtom

Främst lokal reaktion med omedelbar intensiv smärta, svullnad och missfärgning av huden. Obehandlad kan smärtan kvarstå i ett dygn. Svullnaden kan kvarstå i veckor och i enstaka fall i månader. Också allmänna symtom som huvudvärk, yrsel, frossa, svettningar och illamående förekommer. Bakteriell infektion kan ses som komplikation.

 Första hjälpen vid förgiftning

Vid stick av fjärsing

 • Sänk snarast ner angripen kroppsdel i så varmt vatten som man tål (40-45º C) i 30-60 minuter eller tills smärtlindring uppnås. Testa temperaturen på oskadad kroppsdel först.
 • Försök avlägsna eventuella rester av gifttaggen. Lämna i övrigt den angripna kroppsdelen i fred. Håll såret rent.
 • Uppsök sjukhus/läkare:
   - Om effektiv smärtlindring ej uppnås.
   - Vid behov av hjälp att avlägsna rester av gifttaggen.
   - Vid allmänpåverkan.
   - Vid tecken på infektion. Ibland behöver skadad vävnad avlägsnas kirurgiskt.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur