Träffyta för direktlänk till innehåll

Tvättmedelskapslar

Innehållet i färdigdoserade kapslar med tvättmedel är mer koncentrerat än vanligt flytande tvättmedel och innebär därför större risk vid förtäring och vid kontakt med ögon.

Symtom efter förtäring kan vara illamående, kräkningar och hosta.

Om någon smakat på en tvättmedelskapsel: skölj ur munnen, ge dryck och ring Giftinformation. Om innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögat: spola genast med vatten och ring Giftinformation. Om innehållet i en kapsel kommit på huden: spola med vatten.

Läs om OECD:s informationskampanj om tvättmedelskapslar här!

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare