Träffyta för direktlänk till innehåll

Berusning på torrschampo kan vara livsfarligt

En farlig användning av torrschampo sprider sig där unga andas in drivgasen i berusningssyfte. Men att andas in detta kan vara livsfarligt, varnar Giftinformationscentralen.

På flera håll i landet uppmärksammas att unga berusar sig på torrschampo, en produkt som finns lättillgänglig i handeln.

– Det här är verkligen inte något man ska hålla på med. Det kan i värsta fall leda till hjärtstillestånd och död eftersom gasen påverkar det känsliga signalsystemet i hjärtat, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.

Det är framför allt drivgasen i flaskan som är farlig. Att andas in drivgaser ger upphov till berusning genom att påverka nervcellerna i hjärnan, men de påverkar också det nervliknande signalsystem som finns i hjärtat. Ett akut hjärtstopp kan hända när som helst oberoende av hur mycket gas man andas in. Förutom drivgas finns också ett pulver i torrschampot som kan fastna i de små luftvägarna och ge lungskador.

– Upprepad användning av drivgas kan dessutom ge upphov till permanenta skador på nervsystemet som liknar de yrkesskador som kunde drabba målare som arbetade mycket med lösningsmedel, säger Erik Lindeman.

Ruset efter inhalation försvinner väldigt snabbt så det kan vara svårt att veta om ett barn eller en ungdom har berusat sig på torrschampo.

– Vid misstanke om att torrschampo används i berusningssyfte bör lokala aktörer som skola, socialtjänst, polis och föräldrar mobiliseras. Risken är stor att det som börjar som en fluga slutar med att någon dör, avslutar Erik Lindeman.

Om du misstänker att ditt barn har berusat sig på torrschampo och har akuta symtom i form av berusning, slöhet, hosta eller andningsbesvär så måste det till sjukhus. Vid misstanke om förgiftning:  ring Giftinformationscentralen på telefon 010‍-‍456 6700

Vid svimning i samband med inhalation så ska man alltid ringa 112.

Texten publicerades ursprungligen på www.lakemedelsverket.se den 17 februari 2023.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare