Träffyta för direktlänk till innehåll

Tidigare telefonistörningar

Under natten mot fredag den 28 juni (mellan klockan 00:30 – 04:30) hade Tele2 stora störningar i telefonin för Giftinformationscentralen. Varken ordinarie telefonitjänst eller reservlösning fungerade. Under denna tid kunde Giftinformationscentralen varken nås av sjukvård eller allmänhet. Genom en sekundär reservlösning kunde SOS nå Giftinformationscentralen från strax efter klockan 01. Tele2 har nu åtgärdat felet och jobbar med att hantera följdeffekterna. Händelsen har rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare