Träffyta för direktlänk till innehåll

Talk

Talk och puder är ofarligt att smaka på. Däremot kan det vara farligt om man drar ner stora mängder i andningsvägarna. Detta kan till exempel inträffa om ett barn som ligger på rygg på skötbordet får tag i förpackningen och sätter den till munnen.


Om detta händer: Ring och kontrollera risken hos Giftinformation. Uppsök sjukhus om barnet får kraftig hosta.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur