Talk

Talk och puder är ofarligt att smaka på. Däremot kan det vara farligt om man drar ner stora mängder i andningsvägarna. Det kan till exempel inträffa om ett barn som ligger på rygg på skötbordet får tag i förpackningen och sätter den till munnen.


Om detta händer: Kontrollera risken hos Giftinformationscentralen. Uppsök sjukhus om barnet får kraftig hosta.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Frågor om djur besvaras i mån av tid måndag-söndag kl 9-19