Träffyta för direktlänk till innehåll

Poolkemikalier

Pool med badboll

Johnér

Poolkemikalier är ofta kraftigt irriterande eller frätande i koncentrerad form. Vanliga orsaker till olyckor är inandning av klorgas vid öppnande av förpackningar eller stänk i ögonen vid hantering av kemikalierna. Det händer också att barn smakar på tabletter som ligger i poolen. Det är viktigt att förvara poolvårdsprodukter oåtkomligt för barn och att hantera produkterna med stor försiktighet.

Om olyckan är framme, ring 112 och begär Giftinformation.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare