Träffyta för direktlänk till innehåll

Om kampanjen

En mörk gata i blått ljus och dyster stämning


Under senare år har det blivit allt vanligare bland unga att använda lustgas som berusningsmedel. Antalet frågor till Giftinformationscentralen om lustgas som använts i berusningssyfte har ökat påtagligt, både från privatpersoner och från personal inom hälso- och sjukvården. Lustgas verkar i allmänhet anses ofarligt, bland annat eftersom försäljningen inte är reglerad. Frekvent och långvarigt lustgasbruk kan dock orsaka allvarliga skador, till exempel nervskador (såsom känselbortfall i armar och ben), psykiatriska problem och blodproppar. Användning vid enstaka tillfällen medför risk för köldskador och svimning.

Det pågår en statlig utredning (S 2022:14) som bland annat ska lämna förslag på en reglering av icke-medicinsk användning av lustgas.
I väntan på att lagstiftning ska komma på plats gav regeringen under våren 2023 ett uppdrag till Läkemedelsverket (inklusive Giftinformationscentralen), Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte.

Arbetet inleddes i början av sommaren 2023 med en kunskapshöjande insats riktad till hälso- och sjukvården och till yrkesgrupper som möter ungdomar i sin dagliga verksamhet. I slutet av 2023 och början av 2024 genomförs en informationskampanj i sociala medier, riktad direkt till ungdomar och unga vuxna. Syftet är att informera om riskerna med att använda lustgas och motverka uppfattningen att lustgas är ofarligt. Den här webbplatsen ingår i kampanjen.

Kampanjen kompletteras med informationsinsatser riktade till vårdnadshavare och yrkesgrupper, bland annat i form av faktablad och foldrar som även finns översatta till flera språk.

Logga GIC.jpg     Lansstyrelserna_LOGO_Primar_CMYK.bmp       Folkhalsomyndigheten_C_CMYK.bmp         Lakemedelsverket.jpg          

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare