Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för muskottrend

Efter att ”the nutmeg challenge” har blivit en viral företeelse kan vi på Giftinformationscentralen se en ökning i antalet frågor om muskotnöt, både från sjukvård och allmänhet. Vanligast är att en eller flera yngre personer intagit muskotnöt i berusningssyfte, men drabbats av ett flertal andra otrevliga symtom. Vi vill därför bestämt avråda från denna utmaning, dels på grund av de obehagliga symtom som kan uppstå och dels för att sjukvården är hårt belastad redan som det är i rådande situation. Utöver berusning och hallucinationer kan man drabbas av hjärtklappning, illamående, medvetandepåverkan och ibland även kramper vilket kan innebära att man måste vårdas på sjukhus.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare