Träffyta för direktlänk till innehåll

Maskindisktabletter

Maskindisktabletter som ligger på en diskbänk.

Giftinformationscentralen

Vi får ofta frågor om barn som smakat på maskindiskmedel. De flesta maskindiskmedel för hushållsbruk och framför allt maskindisktabletterna är inte så starka som de tidigare varit. Några få sorter kan vara kraftigt irriterande och eventuellt frätande, men om ett barn smakar på en mindre mängd eller om det finns rester kvar på porslin, glas och dylikt är det i regel ändå ofarligt.

Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck. Framkalla inte kräkning. Ring och kontrollera risken hos Giftinformation.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare