Maskindisktabletter

Maskindisktabletter som ligger på en diskbänk.

Giftinformationscentralen

Vi får ofta frågor om barn som smakat på maskindiskmedel. De flesta maskindiskmedel för hushållsbruk och framför allt maskindisktabletterna är inte fullt så starka som de tidigare varit. Några få sorter kan vara kraftigt irriterande och eventuellt frätande, men om ett barn smakar på en mindre mängd eller om det finns rester kvar på porslin, glas och dylikt är det i regel ändå ofarligt.


Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck. Framkalla inte kräkning. Kontrollera risken hos Giftinformation.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur