Träffyta för direktlänk till innehåll

Hushållskemikalier med klor

Blekmedel, desinfektionsmedel, klorrengöringsmedel och liknande som innehåller hypoklorit ska aldrig blandas med andra rengöringsmedel! Då kan gaser bildas som är kraftigt irriterande och ger symtom som kraftig hosta och irritation i luftvägarna.

Ring Giftinformation vid symtom!

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare