Hushållskemikalier med klor

Blekmedel, desinfektionsmedel, klorrengöringsmedel och liknande som innehåller hypoklorit ska aldrig blandas med andra rengöringsmedel! Då kan gaser bildas som är kraftigt irriterande och ger symtom som kraftig hosta och irritation i luftvägarna.

Kontakta Giftinformation vid symtom!

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur