Träffyta för direktlänk till innehåll

Garderobsblomma

Zamioculcas zamiifolia

Växten innehåller en växtsaft som är starkt irriterande. Smakar man på den kan man få ökad salivproduktion och en brännande känsla i mun och svalg. Om man får i sig en lite större mängd kan man dessutom få blåsor och svårt att svälja.

Om ditt barn smakat på växten: ge genast lite dryck.
Vid symtom ring Giftinformation. Tvätta även händerna eftersom växtsaften kan ge mycket kraftiga besvär om den kommer i kontakt med ögonen.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare