Garderobsblomma

Zamioculcas xamiifolia

Växten innehåller en växtsaft som är mycket stark. Smakar man på den kan man få ökad salivproduktion och en brännande känsla i mun och svalg. Om man får i sig en lite större mängd kan man dessutom få blåsor och svårt att svälja.

 

Om ditt barn smakat på växten: ge genast lite dryck.
Vid symtom kontakta Giftinformationscentralen. Tvätta även händerna eftersom växtsaften kan ge mycket kraftiga besvär om den kommer i kontakt med ögonen.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur