Träffyta för direktlänk till innehåll

Att framkalla kräkning

Numera rekommenderar vi så gott som aldrig att man framkallar kräkning i hemmet. Det är mycket sällan motiverat och ibland kan det i stället öka risken, till exempel om man fått i sig en frätande produkt, eller en petroleumprodukt som lampolja eller tändvätska.

Framkalla därför aldrig kräkning i hemmet utan att först ringa Giftinformation eller sjukhus!

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare