Att framkalla kräkning

Numera rekommenderar vi så gott som aldrig att man framkallar kräkning i hemmet. Det är mycket sällan motiverat, och ibland kan det i stället öka risken, till exempel om man fått i sig en frätande produkt, eller en petroleumprodukt som lampolja eller tändvätska.

Framkalla därför aldrig kräkning i hemmet utan att först ringa Giftinformationscentralen eller sjukhus!

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur