Träffyta för direktlänk till innehåll

Minska risken för ungas självskador – förvara medicinen säkert

  Det kan vara avgörande att se till att din tonåring inte kan få tag på en stor mängd mediciner vid fel tillfälle. Såväl receptbelagda som receptfria mediciner kan vara farliga när någon reagerar på en kris.

  Överkropp och armar på en person som står i ett badrum med en burk medicin i ena handen och ett glas vatten i den andra.
  Giftinformationscentralen får fortsatt ett stort antal samtal om unga personer som skadar sig själva. Vid dessa tillfällen är det vanligt att man använder mediciner som finns hemma. Självmordsförsök är ofta impulsiva, och ett krisögonblick kan eskalera mycket snabbt.

  Därför bör du som vårdnadshavare eller nära anhörig till en tonåring hålla mediciner inlåsta och se till att det inte finns fler mediciner i hemmet än nödvändigt.

  Några råd på vägen

  1. Ansvara för barnens mediciner

   En vuxen bör dela ut och ha uppsikt över alla mediciner till familjens barn och ungdomar. Håll också ordning på antalet tabletter i de olika förpackningarna, även för receptfria läkemedel som till exempel smärtstillande, allergitabletter, vitaminer och kosttillskott.
  2. Förvara rätt

   Låt inte läkemedel ligga framme där barn eller ungdomar lätt kan komma åt dem. Förvara alla mediciner inlåsta i en låda eller i ett medicinskåp.
  3. Rensa skåpet

   Lämna in alla utgångna läkemedel och mediciner som inte längre behövs till ett apotek.
  4. Prata med omgivningen

   Om du har ett barn med självskadebeteende, informera gärna föräldrar till ditt barns kompisar, mor- och farföräldrar eller andra närstående om hur mediciner bör förvaras. Hjälp dem vid behov att låsa in sina mediciner.
  5. Begränsa åtkomsten

   Be den förskrivande läkaren skriva på receptet att endast vårdnadshavare får hämta ut medicinerna alternativt begränsa hur ofta man kan hämta ut läkemedel genom att ange ett så kallat expeditionsintervall. Ta bort ej aktuella recept från läkemedelslistan – detta kan du få hjälp med på ett apotek.

  Kontakta Giftinformations­centralen om du misstänker överdosering

  Om du misstänker att någon har tagit för mycket läkemedel är det viktigt att agera snabbt och rätt. Vänta inte med att skaffa information utan ring omedelbart Giftinformation för råd.

  Om det är bråttom, ring 112 och begär att bli kopplad till Giftinformations­centralen. Om det är mindre bråttom ringer du 010‍-‍456 67 00.

  Om du är orolig för att ditt barn har visat tecken på självskadebeteende eller uttryckt känslor av hopplöshet eller depression, ska du omedelbart söka hjälp för ditt barn hos en barn- och ungdomspsykiater eller annan vårdpersonal för en akut utvärdering.

  Har du en ungdom hemma som mår psykiskt dåligt?

  Exempel på telefonjourer

  Relaterad information

  Viktig information

  Viktig information

  När det är akut

  112

  Begär giftinformation
  Dygnet runt

  I mindre akuta fall

  010-456 6700

  För allmänheten
  Dygnet runt

  Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

  Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

  Sjukvårdens telefonnummer:
  Se Giftinfo - För läkare