Träffyta för direktlänk till innehåll

Förgiftningsfall orsakade av tobaks- och nikotinprodukter

I detta underlag framtaget av Giftinformationscentralen, presenteras förfrågningar till Giftinformationscentralen om akuta förgiftningsfall orsakade av nikotininnehållande produkter (e-cigaretter, snus, vattenpipa och cigaretter). Underlaget är en del i Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare