Träffyta för direktlänk till innehåll

Elda säkert – se upp för kolmonoxidförgiftning!

ett par fötter med raggsockor på framför en brasa

När elpriserna stiger är det många som söker alternativa sätt att värma upp sin bostad. Men tänk på säkerheten och elda på rätt sätt. Felaktig uppvärmning och eldning inomhus kan ge allvarliga förgiftningar och i värsta fall vara dödligt.

Akta dig för giftig gas när du eldar

Varje år sker flera allvarliga fall av kolmonoxidförgiftning i Sverige. En vanlig orsak till dessa olyckor är att giftig gas sprids i bostaden via grillar, gasolkaminer och felaktig eldning av trä.

Vad är kolmonoxid och varför är det farligt?

Kolmonoxid är en giftig gas utan färg, lukt och smak. Gasen finns bland annat i brandrök och bildas när organiskt material brinner långsamt och ofullständigt. Om du eldar felaktigt inomhus och utan tillräcklig ventilation fylls luften i rummet gradvis av kolmonoxid, vilket leder till att du får syrebrist.

Det första tecknet på kolmonoxidförgiftning är illamående och huvudvärk. Därefter kan du bli förvirrad, kräkas och mista medvetandet. Tyvärr sker det varje år ett antal dödsfall på grund av kolmonoxidförgiftning. Många av olyckorna hade kunnat undvikas med rätt kunskap.

Tips och råd för säker eldning inomhus

Att elda inomhus kan vara mysigt, men det är viktigt att du gör det på ett säkert sätt. Följ dessa tips och råd för att minska risken för kolmonoxidförgiftning

Säkerställ god ventilation

Om du ska elda i kamin eller eldstad är det väldigt viktigt att ha god ventilation. Kontrollera att spjället är öppet och att skorstenen fungerar som den ska.

Använd bara torr ved

Vid eldning i kamin eller eldstad är det viktigt at du bara använder torr ved. Veden ska även vara avsedd för eldning. Behandlat trä, särskilt av äldre sort eller som är täckt med gammal målarfärg, kan exempelvis avge giftiga ångor från kemikalier när det bränns.

Grilla aldrig inomhus

Grillning inomhus är ett typexempel på en farlig situation som du helt ska undvika. Använd aldrig grillen inomhus som värmekälla eller för att laga mat. Du ska även undvika att ta in en kolgrill som nyligen har använts eftersom den fortfarande kan sprida kolmonoxid i rummet.

Undvik värmeaggregat för utomhusbruk

Använd inte dieselaggregat och gasolkaminer inomhus om de är avsedda för utomhusbruk. Om en gasolkamin används i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation kan nivåerna av kolmonoxid bli farligt höga.

Om du ska använda en gasolkamin som värmekälla inomhus måste du vara säker på att den är avsedd för inomhusbruk och att den är välfungerande.

Investera i en kolmonoxidvarnare

Ett effektivt sätt att skydda sig från kolmonoxidförgiftning är att använda kolmonoxidvarnare. Placera varnaren nära platsen där du eldar och se till att den fungerar som den ska. Byt ut batterier regelbundet och testa varnaren minst en gång i månaden.

Så gör du om du drabbas av kolmonoxidförgiftning

Symptomen på kolmonoxidförgiftning beror på mängden kolmonoxid i luften och hur länge du har vistats i rummet. Några vanliga symtom vid lindrig kolmonoxidförgiftning är:

  • huvudvärk
  • illamående
  • yrsel
  • trötthet
  • hjärtklappning

Om du upplever några av dessa symtom ska du snabbt ta dig ut och få frisk luft. Därefter ska du kontakta sjukvården. Det är också viktigt att vädra länge och ordentligt i det rum som fyllts med kolmonoxid.

Kontakta alltid vården vid symtom

Om du har fått en lindrig förgiftning kan det räcka med att du tar dig ut och får frisk luft. Till lindrig förgiftning räknas lättare huvudvärk och illamående, utan mental påverkan.

Om du misstänker att du har drabbats av förgiftning ska du alltid kontakta Giftinformationscentralen för rådgivning. I mindre akuta fall kan du ringa 010-456 6700. Vid akuta fall ska du ringa 112 och begära giftinformation.

Allvarliga symtom kräver akut sjukvård

Vid allvarliga symtom som kräkningar, kraftig huvudvärk, förvirring och medvetslöshet behöver du få behandling med syrgas i ambulans eller på sjukhus. Ju snabbare du får syrgas, desto mindre är risken för följdskador.

Ring 112 om du eller någon i din närhet drabbas av allvarliga symtom.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare