Träffyta för direktlänk till innehåll

Blomvatten

Vas med en bukett liljekonvaljer i..

Giftinformationscentralen

Blomvatten är som regel inte farligt att dricka, det gäller även vatten i vilket det stått liljekonvaljer. Påsk eller pingstliljor kan dock släppa ifrån sig rikligt med växtsaft och orsaka övergående magbesvär.

Blomvatten med tillsatser för snittblommor innebär inte någon risk att smaka på.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare