Blomvatten

Vas med en bukett blommor.

Giftinformationscentralen

Blomvatten är som regel inte farligt att dricka, det gäller även vatten i vilket det stått liljekonvaljer. Påsk eller pingstliljor kan dock släppa ifrån sig rikligt med växtsaft och orsaka övergående magbesvär.

Blomvatten med tillsatser för snittblommor innebär inte någon risk att smaka på.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur