Träffyta för direktlänk till innehåll

Alg- och mögeltvätt

Dags att rengöra uteplatsen?

Tänk på att vara försiktig med produkter som används för att rengöra alg- och mögelangripna ytor. Produkterna är ofta starkt alkaliska och kan vara frätande på ögon och slemhinnor och hud. Använd skyddsutrustning enligt information på förpackningen och förvara produkterna utom räckhåll för barn.

Ring Giftinformation för råd vid olyckor med alg- och mögeltvätt och ha gärna förpackningen tillgänglig när du ringer.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare