Träffyta för direktlänk till innehåll

Växter

Förgiftningar med växter är ovanligt bland vuxna. Allvarliga förgiftningar förekommer då giftiga växter förväxlas med ätliga växter och intas som föda. Att använda växter som medicin eller att pröva växter i missbrukssyfte kan också leda till allvarliga förgiftningssymtom. Det är däremot nästan aldrig farligt om man av misstag får i sig lite av en växt. Några vanliga krukväxter innehåller en starkt retande växtsaft, till exempel prickblad, garderobsblomma/zamiakalla, High Chaparral och gummiplanta. Dessa kan ge kraftig irritation om man till exempel vid beskärning av plantan får stänk av växtsaft i ögonen. Blomvatten är inte farligt att dricka, det gäller även liljekonvaljblomvatten.

Råd vid misstanke om förgiftning med växter

Ring Giftinformation för råd. Vid kontakt med irriterande växtsaft, tvätta av huden, och om saft kommit i ögonen skölj med rinnande vatten under minst 5 minuter.

Under rubriken Växter hittar du mer information om både giftiga och ofarliga växter. Observera dock att listan framför allt är anpassad till barnolycksfall.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare