Träffyta för direktlänk till innehåll

Läkemedel

Läkemedel innebär stor förgiftningsrisk vid överdosering. De flesta allvarliga förgiftningar bland vuxna och ungdomar sker vid avsiktlig överdosering av läkemedel eller intag i missbrukssyfte.

Felmedicinering förekommer också. Att till exempel ta för många värktabletter på grund av smärta är lätt hänt och kan innebära allvarlig förgiftningsrisk. Helt oavsiktlig felmedicinering är inte heller ovanligt, till exempel missuppfattning av ordinationen, felläsning av etiketten eller att man förväxlar förpackningarna.

En vanlig situation är också att man av misstag tar dubbel dos, då man glömt att man redan tagit sin medicin. Ett sådant tillbud innebär dock vanligtvis ingen risk.

Råd vid misstanke om förgiftning med läkemedel:

Ring omgående Giftinformation eller sjukhus/läkare för råd om vad som behöver göras. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering. Vid tilltagande slöhet, medvetslöshet, kramper, andningssvårigheter eller andra uttalade symtom ring 112 för ambulans.

Vid övriga frågor om läkemedel

Ring behandlande läkare/sjukvården när det gäller t.ex. dosering av din medicin, biverkningar eller hur dina läkemedel påverkar varandra.

Läkemedelsupplysningen (LMU) svarar på allmänna frågor om t.ex. biverkningar, hur olika läkemedel påverkar varandra eller i kombination med alkohol, läkemedel vid graviditet/amning, samt hur dina mediciner ska förvaras.
Tel. 0771 - 46 70 10  Se Läkemedelsupplysningen för öppettider m.m.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare