Träffyta för direktlänk till innehåll

Äldre och förgiftningar

Såväl olycksfall som avsiktliga förgiftningar förekommer, och beskrivs under Förgiftningar - vuxna. Äldre personer är dessutom utsatta för särskilda förgiftningsrisker. Orsaker till detta kan vara sämre minne, nedsatt syn, demenssjukdomar samt försämrad njur- och leverfunktion. 

Exempel på vanliga olyckstillbud hos äldre

  • Ta fel dos eller fel läkemedel på grund av att man missuppfattat ordinationen, läst fel på etiketten eller förväxlat förpackningar. Förgiftningsrisken beror på vilket läkemedel det gäller och omständigheterna kring tillbudet.
  • Råka ta dubbel dos, glömt att man redan tagit sin medicin. Risken är vanligtvis liten. Äldre personer är dock känsligare och använder ofta flera läkemedel samtidigt.
  • Ta för många värktabletter eller kombinera olika smärtstillande läkemedel på grund av smärta. Detta kan innebära allvarlig förgiftningsrisk.
  • Smaka på en klunk av en kemisk produkt i tron att det är något drickbart. Förgiftningsrisken beror på vilken kemikalie det är och om produkten är koncentrerad eller utspädd.
  • Dricka stor mängd flytande tvål, handdiskmedel eller rengöringsmedel till exempel på grund av demens. Kan innebära allvarlig risk om man i samband med hosta eller kräkningar får ned produkter med löddrande tensid i lungorna.
  • Äta av krukväxter eller snittblommor till exempel på grund av demens. Dessa tillbud är i regel relativt ofarliga. En del växter har dock starkt irriterande växtsaft och vissa växter kan vara giftiga. Att dricka blomvatten är dock ofarligt.

Några vanliga ofarliga krukväxter som är lämpliga att ha på t.ex. äldreboenden:

Ampellilja, begonia, flitiga Lisa, gerbera, hjärtan på tråd, jul- påsk- och novemberkaktus, nejlika, ormbunke (spjutbräken), pelargon, penningträd, prästkrage, ros, saintpaulia, våreld/höstglöd.

Tänk på

  • att man kan göra medicineringen säkrare till exempel genom att använda en dosett som man kan köpa på apoteket.
  • att se över kemikalieförrådet. Förvara alltid kemikalier i sin orginalförpackning.
  • att förvara särskilt riskabla produkter på ett säkert ställe, gärna inlåsta.
  • att välja lämpliga växter på till exempel äldreboendet.

Under rubriken Kemikalier hittar du uppgifter om vanliga kemikalier i hemmet och under Växter information om både giftiga och ofarliga växter. Observera dock att råden i listorna framför allt är anpassade till barnolycksfall.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare