Träffyta för direktlänk till innehåll

Förgiftningar hos vuxna

© OJO Images/Johnér

Allmänt

De flesta allvarliga förgiftningar bland vuxna och ungdomar är avsiktliga och uppkommer vid överdosering av läkemedel eller vid användning av olika missbruksmedel. Svåra förgiftningsolyckor kan också inträffa med kemikalier på arbetsplatser och vid bränder. Även användning av kemiska produkter i hemmiljön kan innebära risker. Förväxling av matsvamp med giftig svamp kan liksom huggormsbett också ge allvarliga förgiftningssymtom.

Vid misstanke om förgiftning är snabba och riktiga åtgärder viktiga. Vänta inte med att skaffa information utan ring Giftinformation för råd.

Medicinskt kol

I hemmet används kol främst vid förgiftningstillbud hos småbarn men kan ibland vara motiverat att ta även för vuxna. Det binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter och minskar därigenom upptaget i kroppen. Medicinskt kol ges i flytande form och kan köpas receptfritt på apoteket.

Preparat och dosering till vuxna:
Carbomix – 1 ½ dl.
Kolsuspension – 1 ½ dl (= 1 ½ flaska).

Observera: Ring Giftinformation eller sjukhus innan du tar medicinskt kol, eftersom det i vissa fall är olämpligt. Kol ska till exempel inte ges till en person som är slö eller i övrigt har påverkat allmäntillstånd. När det gäller kemikalier har kol sällan någon effekt och i vissa situationer är det direkt olämpligt, t.ex. om någon har fått i sig ett frätande ämne eller en petroleumprodukt. 

Att framkalla kräkning

Att framkalla kräkning är mycket sällan motiverat och i vissa fall är det till och med riskabelt. Framkalla därför aldrig kräkning utan att först ringa Giftinformation eller sjukhus.

Viktigt

  • En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans.
  • En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge (se bild nedan) så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.
  • Om personen andas dåligt kan man behöva ge mun-mot-munandning.

Man i framstupa sidoläge