Träffyta för direktlänk till innehåll

Växter

Förgiftningsrisker - barn

Giftinformationscentralen får många frågor om barn som smakat på växter och bär. Dessa tillbud innebär i regel ingen eller liten risk. Blomvatten är inte farligt att dricka, det gäller även liljekonvaljblomvatten.

Vissa växter kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré om barnet äter större mängd. Hit hör bland annat druvfläder, kaprifol och try. Några vanliga krukväxter, till exempel prickblad, garderobsblomma/zamiakalla, High Chaparral och gummiplanta har växtsaft som kan ge kraftig irritation i mun och svalg, samt i ögonen och på huden.

Några vanliga växter, som gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast, är giftiga och kan ge symtom även om de sällan blir allvarliga. Ett mindre antal växter är mycket giftiga, och även förtäring av en liten mängd innebär stor förgiftningsrisk. Exempel på sådana är fingerborgsblomma, nerium, sprängört, stormhatt och änglatrumpet.

Förgiftningstillbud med de flesta växter behöver inte åtgärdas, men ibland är det lämpligt att ge lite dryck eller medicinskt kol. Endast i undantagsfall behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus. 

Råd vid förgiftningstillbud med växter:

  • Ring Giftinformation om du misstänker att barnet smakat på en giftig växt.
  • Vid förtäring av växt med irriterande växtsaft, ge genast lite dryck.
  • Vid kontakt med irriterande växtsaft, tvätta av huden och om växtsaft kommit i ögonen skölj med rinnande vatten under minst 5 minuter.

Under rubriken Växter hittar du mer information om både giftiga och ofarliga växter.

Tänk på

  • att undvika att ha de mest riskabla växterna i hemmet eller trädgården.

Några vanliga ofarliga krukväxter som är lämpliga att ha på t.ex. förskolor:

Ampellilja, begonia, flitiga Lisa, hjärtan på tråd, november- jul- och påskkaktus, ormbunke (spjutbräken), pelargon, penningträd, saintpaulia och våreld/höstglöd.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare