Träffyta för direktlänk till innehåll

Tobak, nikotinläkemedel och e-cigaretter

Förgiftningsrisker - barn

 

Cigaretter är i regel ofarligt att smaka på. Det beror på att nikotinet i cigarettobak inte tas upp så bra från magen, och i de flesta fall får barn inte heller i sig någon större mängd. Ibland kan barnet bli illamående eller få någon enstaka kräkning. Dessa symtom kommer ofta inom ett par timmar men kan dröja upp till sex timmar.

Nikotinet i Snus tas upp lätt från munslemhinnan och magen. Att smaka på snus kan snabbt ge symtom som kräkningar, kallsvettningar, slöhet och hjärtklappning.

Nikotinet i tuggummin och från tabletter tas också lätt upp ifrån munslemhinnan och magen och ger samma symtombild som efter förtäring av snus.

Nikotin från plåster tas upp väl men i långsammare takt än vid förtäring och symtomen kan sitta i längre. Risken varierar med plåstrets styrka, hur länge barnet haft det på sig samt var det suttit.

E-cigaretter innebär risk om filter och framför allt påfyllningsvätska innehåller nikotin. Symtom kan komma snabbt i form av kräkningar, kallsvettningar, slöhet och hjärtklappning. I allvarliga fall kramper och påverkan på puls, blodtryck och andning.
Nikotinet tas upp lätt genom munslemhinnan och magen och kan även tas upp genom huden.

OBS: Flaskorna med påfyllningsvätska har inte alltid barnskyddande kork, de kan vara dåligt märkta och halten nikotin är heller inte alltid känd. Vätskan kan ha lukt och smak som tilltalar barn t.ex. olika fruktsmaker.
Det finns även nikotinfria e-cigaretter.

Råd vid förgiftningstillbud:

Cigaretter

  • Om barnet får symtom, eller svalt mer än en cigarett, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Snus

  • Skölj ur munnen, gärna med något surt, till exempel juice. Det minskar absorptionen från munhålan.
  • Om barnet får symtom, eller svalt mer än en halv tesked snus eller mer än en snuspåse, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Nikotinläkemedel

  • Skölj ur munnen, gärna med något surt, till exempel juice. Det minskar absorptionen från munhålan.
  • Om barnet får symtom, eller har förtärt mer än motsvarande 4 mg från tuggummi/tablett, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Erfarenheten av överdosering bland barn är begränsad när det gäller nikotinplåster på huden. Spola av huden där plåstret suttit med vatten. Om plåstret suttit på länge eller om barnet får symtom, ring Giftinformation och kontrollera risken.

Flera nikotinläkemedel finns. Vid tillbud med dessa produkter, ring Giftinformation och kontrollera risken.

E-cigaretter med nikotin

Erfarenheten av överdosering bland barn är begränsad när det gäller e-cigaretter.

  • Skölj ur munnen, gärna med något surt, till exempel juice. Det minskar absorptionen från munhålan. Ring Giftinformation och kontrollera risken.
  • Om barnet får symtom eller förtärt mer än några droppar påfyllningsvätska: Ge medicinskt kol. Till sjukhus och kontakta Giftinformation.
  • Vid hudkontakt, spola av med vatten och ring Giftinformation och kontrollera risken..

Vid förtäring av nikotinfri produkt räcker det med att ge dryck.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare